عيدتون مبارک

ديشب دوباره يه سري به خيالاتم زده بودم هوا خوب بود و آسمون صاف وبدون ابر بود ميدونيد چيکار کردم ........ رفتم تمام آرزو هامو که توي يه بغچه پيچيده بودم آوردم و يکي يکي اونها رو بردم توي دل سياه شب مثل ستاره ها آويزون کردم و آخرش هم که مي خواستم اونا رو بشمارم انگشت کم آوردم بعد از اينکه کلي با ذوق و شوق به ارزو هام توي دل سياه شب نگاه ميکردم ديدم خيلي از اونها رو بيخودي بردم و تو دل آسمون آويزون کردم چون رسيدن به خيلي از اونا در حد و توان من نيست پس رفتم و يه سبد حصيري برداشتم و تمام آروزهايي رو که فکر ميکردم در حد من نيست رو از آسمون شب پس گرفتم .آخرش هم نتيجه گرفتم که هر کسي بايد اول استعدادها و توانايي هاي خودشو ببينه بعد آرزو کنه اينطوري اگه فقط يه آرزو هم بکنه مطمئنا براورده ميشه

/ 0 نظر / 4 بازدید