این کار خداست ..........

آیا تا کنون برایتان اتفاق افتاده که در جایی نشستهباشید وناگهان احساس کنید دلتان می خواهد برای کسی که دوستش دارید کاری انجامدهید؟
این کار خداست که از طریق ندای قلبتان با شما صحبتکرده است

آیا تا کنون از فرط تنهایی احساس کرده اید که به کسی نیازدارید تا با او صحبت کنید؟
این کار خداست که می خواهد با اوحرف بزنید

آیا پیش آمده در فکر کسی باشید که مدتها او را ندیده اید وناگهان تلفن و یا پیغامی از او دریافت کنید؟
این کار خداستنه یک اتفاق و یا یک تصادف

آیا تا کنون چیزی را به دست آورده اید کهدر خواستش را نکرده باشید مثل پیدا کردن پولی در جایی از منزل و یا دریافت حوالهءخرید چیزی و......؟
این کار خداست که از نیازهای شما با خبراست

آیا هرگز در موقعیتی قرار گرفته اید که ندانید چگونه آنرا به نحواحسن طی کنید و بعد به جایی برسید؟
این کار خداست که شما راهدایت میکند.

آیا می پندارید که این متن را به طور اتفاقی میخوانید؟
این کار خداست


و باز هم کار خداست که....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 1 نظر / 7 بازدید
مرال

طراحی وب لاگ شما عالی و مطالب خوبی در آن وجود دارد موفق و پیروز باش و همیشه عالی و خوشحال نه گریان و اخمو مثل بعضیا