همیشه این را بدانید:
 
 
امروز
همان فردایی استکه دیروز منتظرش بودید
و
همان دیروزی که فردا حسرتش را خواهیدخورد
 

/ 1 نظر / 6 بازدید
خلود

ديروز گذشته و فردا نيامده است. امروز مو هبت است و برای همين آنرا هديه می نامند Yesterdays the past and tomorrow's the future. Today is a gift_which is why .they call it the present Bill Keane .................... وبلاگ خوبی داريد... موفق باشيد...