مناجات

" بنام او کهیادش در دل ترنم زیباترین نغمه های عاشقانه است" 

با تمام حضور سلامتمیکنم ,
                 با تمام وجود تمنایت ,
                        با تمام غرور نگاهت ,
                                  با تمام سرور صدایت ,
                                             و با تمام شکوه یادت؛


ای تنها سلام من ,
ای تنهامراد دل پر سودای من ,
ای سلیس ترین سلام عالم معنا ,
ای عزیزترین غایب پرنشان آشکار ,
ای "قریب" ترین "غریب" ولایت انسان ,
ای عظیم ترین شکوه قلبمشتاقان ,
ای پرفروغترین شبچراغ دل بیداران ,
ای غوغاترین سکوت این آشفتهبازار ,
ای آزاد ترین پرواز قناری در قفس مانده,
ای قشنگترین نگاه یک کودکمعصوم به گل سرخ ,
ای فریادترین تنهایی یک عاشق ,
ای انتهاترین بی انتهایجاده تنهایی ,
ای ویرانگرترین بانی قلوب دلسوختگان ,
ای طبیب ترین مریضلاعلاج عشق ,
ای بیدارترین زمستان زمزمه ترانه های جدائی ,
ای هوشیارترینتصویر مستی عشق ,
ای تنهاترین تنهای بی نیاز ,

ای فائق ترین حاکم سرمست وادی دل ,
ای زلالترین جاری این رود بی آرام ,
ای خرم ترین خرابه آبادی دل تنها ,
ای سرور و مالک دشت بیکران دل ؛
                                               ای خودآ 
***************************************** 
تو که در هرجائی ! کجا پیدایت کنم ؟!
          در قلب کدام با سخاوت دور دست ؟!
          در دستان کدام گدای عاشق ؟
          در چشمان کدام منتظر بیپناه ؟!
          در دهان کدام شاعر گنگ پریشان ؟!
          ودر جای پایکدام رهگذر غریب ؟!
 اینها که:
          همه بی سخاوتند
          همه سرشار از دنیایند
          همه در کنار معشوق خود هزار ناز و افادهدارند که به من افتاده و تنها ، پوزخند میزنند 
          همه که قفل سکوتلعنت باری بر دهان کوبیده اند
          همه که ساکن شهر بی طلوع خویشند !
                 پس ؛
                          تورا از که بپرسم؟! پس ازچه کسی وصف خیالت را بشنوم؟!
تورا به کرامتت , به وسعتت و به حرمتت که دیگر کسینگه دارش نیست ! التماست میکنم کمی هوشیاری نصیبم کن ، 

دیگر جای هیچ رنگی در دلم خالی نیست ! فریاد احتیاج بیرنگی میکنم ،

قلبم پیر شد از بس که مرد ! جوانیدل عطا کن .

زبانم خاموش شد از بس که بریده شد ! پس ؛ بگذار زمزمه عشقت در گوشم زنگ زند .

از بس بیهوده رفته ام ، از جایمتکان نخورده ام !

 کمکم کن نقاب از چهره ام برگیرم تازیباتر ببینمت ، تا آئینه ها شکسته شوند
                         - دروغ این آئینه هامرا در دره سوت کور امروز قرار داده .-
***************************************** 

/ 3 نظر / 3 بازدید
عروسک تنها

سلام عزيز هم شعر و هم مناجاتت قشنگ بود . خوش باشی

شکوفه

هواى زیارت تو را می برد از این جا به سوى دیار خدا دیارى معطر ز گلهاى نور بهشتى پر از عطر آیینه ها بـیا بال پرواز را وا کنیم به سوى مدینه، بهشت رضا -------------------------------------------------------------- سلام ... میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک اهل بیت عصمت و طهارت رو به شما و همه عاشقان اهل بیت (ع) تبریک می گویم .. در پناه حق