ميلاد امام زمان مبارک باد

/>/>

47.jpg

 هر لحظه و هر روز
من در عذابم
بدون تو
تو بايد جلوه صورتت را دوباره نشان دهي
تو بايد سال بعد دوباره برگردي
چشمان تشنه در جستجوي تو خواهند بود
پس به دعاهاي من گوش كن
تو بايد سال بعد دوباره برگردي . به صداي اين مجنون پرشور گوش كن 
  
این روز چه روز خوش باشد و چه روز غم
قلب من تنها نام تو را مي برد
تو دليل اين زندگي زيبا هستي
تو تنها كسي هستي كه در قلب و روح من است
تو مي تواني هميشه در قلب من ساكن باشي
من مرید تو هستم
من به درگاه تو دعا مي كنم
پس به دعاهاي من گوش كن
تو بايد سال بعد دوباره برگردي . به صداي اين مجنون پرشور گوش كن
ما تنها زماني آرامش خواهيم داشت كه يك نظر تو را ببينيم
آه اي صاحب پيروزي
اي پدر همه ما

تو كسي هستي كه تمام آرزوهاي ما را برآورده مي كني
تو كسي هستي كه از ما مراقبت مي كني

 

توکسی هستی که زبان قلبها را می فهمیپس به دعاهاي من گوش كن
تو بايد سال بعد دوباره برگردي . به صداي اين مجنون پرشور گوش كن
ما تنها زماني آرامش خواهيم داشت كه يك نظر تو را ببينيم

waiting.jpg
 

/ 1 نظر / 6 بازدید
معصومه

سلام عزیزم بله . واقعا که دیدنش آرامش می ده به آدم . اما کو کسی که چشکشو داشته باشه ؟ امروز تولدمه و آپ کردم . بهم سر می زنی ؟؟ خوش باشی