توخوشبختی

آیا سقفی بالای سرت هست؟

نانی برای خوردن ،

 لباسی برای پوشیدن و ساعتی برای خوابیدن داری؟ آری .

نامی برای خوانده شدن ،

کتابی برای آموختن و دانشی برای یاد دادن داری؟ آری .

بدنی سلامت برای برداشتن سبد یک پیرزن ،

سخنی برای شاد کردن یک کودک ،

دهانی برای خندیدن و خنداندن داری؟ آری .

لحظه ای برای حس کردن،

قلبی برای دوست شدن و خدایی برای پرستیدن داری ؟ آری .

پس خوشبختی ، بسیار خوشبخت .

/ 0 نظر / 5 بازدید